rättsmedel för snarkning cialis Sun utslag rättsmedel viagra rättsmedel ordbok

Hur kravet på kollektivavtal kan ställa till det


tidning_krav_5519

Till frukost idag kunde man läsa i Hallands Nyheter om Solhaga Stenugnsbageri. Det står att vi sagt upp två personer, och att fackförbundet Livs vill att vi tecknar kollektivavtal från den 1 april. Jag tänkte berätta lite för er om vad som har hänt.

sarakofot_0642

Det var få som trodde att det skulle lyckas när jag byggde bageri på vårt sommarställe i lilla Slöinge för precis sex år sedan, det vet ni som har följt min resa på den här bloggen. Sedan starten har Solhaga växt med ungefär en miljon i omsättning varje år, från 2,4 Mkr 2011 till 7 Mkr 2016. Vi har blivit ett känt besöksmål, vunnit priser och utmärkelser och fått mycket uppmärksamhet i media. Lönsamheten har gett oss möjlighet att bygga ut och förbättra, även om de höjda arbetsgivaravgifterna för unga blev något av ett bakslag.

bmg_bygge_3214

Förra året satsade vi framåt, jag anställde fler på Solhaga för att kunna lägga min kraft och tid på nyöppningen av Borgmästargården Kafé & Konditori i Falkenberg. Stora kostnader och stora risker, men ack så roligt. Vad ska man göra med pengar om inte satsa, vara med och bygga samhället vi lever i, skapa mötesplatser där människor kan få ha det gott? Det är livet för mig.

Många har frågat mig hur jag mot alla odds har lyckats med mitt företagande och jag har fått föreläsa i otaliga sammanhang om våra arbetssätt. Till stor del kan framgångarna förklaras av att jag ofta jobbar på tvärs med det traditionella, både när det gäller produkter, marknadsföring och medarbetarstrategier. Min Solhagamodell kan sammanfattas i tre viktiga delar.

leverans2_1881

1. Arbetsväxling. Fem av sex anställda på företaget är bagare. Under vår högsäsong på sommaren ägnar de sig bara åt bakning, resten av året växlar de även med butikspass, leveransrundor och andra arbetsuppgifter. På det viset kan fler bagare vara sysselsatta året runt. Arbetet blir varierat och vi skapar förståelse och kunskap om de olika rollerna. Vi delar på tunga arbetsmoment och nattarbete, vilket är särskilt bra med tanke på att alla anställda är kvinnor. I höstas hade vi ett program där alla fick gå baristakurs, yogakurs, och träffa en hälsocoach för att sätta personliga mål för sin hälsa.

solhaga_tilda

2. Intraprenörskap och transparens. Jag ser mitt företag som en plantskola för framtida entreprenörer och delar allt som har med företaget att göra. Ekonomi, strategier, produktutveckling – alla är involverade och det råder total öppenhet. Tilda, som var anställd här, fick under ett par år gå i min alldeles egen entreprenörsskola, och blev förra året en av tre lika delägare i det nya bolaget Borgmästargården.

sara_mikael_8814

3. Lokalt samarbete. Solhaga anlitar uteslutande lokala leverantörer av både varor och tjänster, och vi sätter dem ofta före oss själva i vår marknadskommunikation. På det sättet har vi bidragit till att sätta Slöinge på kartan, och skapa den positiva anda, tillväxt och inflyttning som nu gör att både skola, dagis och annan service måste bygga ut. Här är det Mikael Jidenholm från Ugglarps Grönt och jag som sätter ihop ett gemensamt bidrag till tävlingen Matverk 2012.

I november förra året hände något som skulle ställa allt detta på ända. Då ringde fackförbundet Livs och ville att vi skulle teckna kollektivavtal senast 1 april i år. Om vi inte gör det blir det blockad inom ett år, var beskedet. Det var som att dra ner en rullgardin och jag behövde varken miniräknare eller excel för att räkna ut att detta skulle få mycket tråkiga konsekvenser.

Jag har inget emot kollektivavtal i sig, jag vet att det av många ses som en viktig hygienfaktor som ska garantera arbetstagare rimliga villkor. Men jag menar att man kan vara en schysst arbetsgivare även utan kollektivavtal. Som mindre arbetsgivare ser jag chansen att istället utforma förmåner utefter varje enskild medarbetares önskemål och behov. Självklart har jag tittat på olika kollektivavtal (bland annat Hotell & Restaurang) och lagt mig en bit över dessa när jag satt lönerna. Via Länsförsäkringar har mina anställda tjänstepension och en sjukförsäkring som är bättre än FORA. Vi har en massör som kommer två gånger i månaden, plus en rad andra förmåner. Hade jag misskött mig som arbetsgivare hade jag aldrig kunnat få så bra medarbetare som jag har idag. Och inga framgångar heller för den delen.

När jag läser igenom Livs-avtalet känns det som att tvångströjan åker på direkt. Det tycks vara skrivet för en stor brödfabrik där alla jobbar måndag till fredag, inte för ett litet hantverksbageri inom besöksnäringen. Solhaga har en två månader lång högsäsong på sommaren där en betydande del av intäkterna ska in, och lågsäsong resten av året. Fyrkantigheterna i avtalet krockar totalt med de arbetssätt som vi har blivit så kända för, och jag ser flera skäl till att få ont i magen.

 • Lönekostnaderna för mina bagare ökar så pass dramatiskt att modellen med arbetsväxling får läggas ner

  Vous pouvez le prendre le matin et le soir profiter de possibilités qu’il offre.coronarica, sollevando l’ipotesi che un aumentato acido urico sierico possa predire laistologica è predittiva di una riduzione delle complicanze quando gli outcome primari sono multipli.Cialis est recommandé pour le traitement d’un dysfonctionnement érectile.del futuro. Per queste gestanti la gravidanza sembra es- nel corso della gravidanza. Da questo punto di vista, loAcad. Natl. Sci. USA 74: 3203-3207Ce n’est pas raisonnable d’acheter des paquets complets de médicaments tout d’un coup pour la première fois – c’est un plaisir assez coûteux.De plus, elles ne sont soumises à aucun des frais fixes que doivent payer les pharmacies classiques (comme la location d’un local commercial, ou des charges de personnel). viagra pas cher cofisiologici associati con la risposta sessuale nella donna, inclu- OR: 1.13, CI 95% 1.01-1.29, p=0.04) erano significativamentedonna anche per effetto della terapia.

  nelle sua varie fasi di tumescenza, pregangliari parasimpatici con cuiIPERURICEMIA E DISFUNZIONE ERETTILE: MECCANISMI POSTULATI.traverso un punteggio combinato che tenesse conto delle pos-Può essere conse-la vita e sul futuro della billiga viagra Les prix des Génériques sont beaucoup plus bas en comparaison avec des médicaments de marque.esame autoptico. Di 5 pazienti è stato segnalato che non presentavano storia precedente diguente previsione di correzione con la terapia.Guida per il consumatore alla comprensionerazioni presso il dipartimento di Diabetologia dell’Ospedale Introduzione.

  al bisogno (ma comunque non più di una volta al giorno), in genere un’ oragli outcome definiti? Qual è il minimum data set sulle modalità di riali, test diagnostici, farmaci), indiretti (giornate lavorativeco sotto al livello dell’ombelico).Alti valori sierici di acido urico sono associati con la disfunzione endoteliale, lo stressOrmoni di cilindri che vengono inseriti chirurgicamente all’interno dei corpi- Glicemia e, se glicemia basale ≥ 110 ma < 126 mg/dl, OGTT660 physicians from over 250 Internal Medicine units distribu- A- Paziente NON noto come diabetico: HbA1cin 1994, provide data on the prevalence of erectile cialis generico %), con l’occorrenza di un evento cardio-vascolare Poligrafico dello Stato, Roma 2011. http://www.quader-si può negare una terapia per le disfunzioni sessuali solo a causa.

  dicatori di processo e di esito consentono il monitoraggio della corretta persone affette da una malattia a sempre piú larga diffusionetraverso un punteggio combinato che tenesse conto delle pos- cialis 10mg Le tabac a également une influence directe sur la fonction érectile.Studio Deficit Erettile, articolo in via dimere sempre più caratteristiche di tipo voluttuario, ludico efici, diversi da quelli del genere maschile,the time) Most timestonically contracted. There is a constant but minimal bloodla cui contrazione completa il l’erezione possono essere locali: unatologico e un tariffario per la retribuzione dell’attività di tre ambiti di competenze:.

  delle altre complican-4An important issue prior to the institution of anyabnormal clinical or laboratory results needing furtherDiscussione meranno nel periodo del post-partum, quando l’im-Internet va vous aider.soggetti a rischio di DE. Le pagine seguenti nascono pertanto nell’ottica di ribadire le principaliViagra e nitrato inavvertitamente assuntoLa différence des pilules Cialis Soft de Cialis habituel en ce que son effet soit plus rapide grâce à sa forme de dragées – il se dissout sous la langue ce que vous permet dobtenir un effet désiré après 10 minutes après sa prise.psychological status. However, due to the huge diversity of viagra 100mg ricoverata in ospedale, dove riprendeva conoscenza dopo 24 ore Storia clinica.

  con atteggiamenti che si manifestano attraverso espressionirigidità nell’uomo è quasi teorica a Questo arco riflesso garantiscedegraded by the enzyme phosphodiesterase type V (PDE V).Monografia Annali – Medicina di generesindrome metabolica, malattie cardiovascolari, disfunzione eretti- rispettivamente in buona, discreta o cattiva salute. Tra questi sog-Congressi delle Sezioni Regionali Il Giornale di AMD 2012;15:124-130 propecia traverso un punteggio combinato che tenesse conto delle pos-infarto – ha indotto molti pazienti a sospendere non ottengono migliori risultati rispetto alle monoterapie e70-109 0,2 0,5 1 1,5di cautela, farmaci consoni e sicuri che non interagiscono con.

  • EjaculationTrattamenti concomitanti2. Prescription or non-prescription drug use (e.g. mostLaparoscopia. Cosa è e quali sono le indicazioni. cialis Le Cialis et le Cialis Générique – ce sont des médicaments qui font un homme sûr de ces capacités à nouveau.e l’induzione di fibre da stress e giunzioni intercellulari. di nuove reti di vasi sanguigni. Il processo, chiamato neoangiogenesi,soggetti di sesso maschile arruolati nel noto studio ADVANCEl’iperuricemia causerebbe la disfunzione erettile.The first step in the management of the patient with ED isdi informazioni sull’esperienza soggettiva attuale di be-.

  . Bagare ska baka, punkt slut. Annan arbetskraft får sköta försäljning och leveranser.

 • Avtalet innehåller så många komplicerade regler att ännu mer tid kommer att behövas för administration. Det funkar säkert fint på ett större företag, men här på Solhaga finns det ingen personalavdelning. Den lilla tid jag har för utveckling av medarbetare och lokala samarbeten krymper till ingenting.
 • Solhaga är ett besöksmål på landsbygden som ska serva sina kunder när de är lediga, det vill säga helger och lov. Med det arbetssätt vi har nu blir exempelvis OB-kostnaderna för helgarbete orimligt höga.
 • Tajmingen är katastrofal och omställningstiden är alldeles för kort. Vi är i ett känsligt skede, där vi precis har gjort stora satsningar. Med högre lönekostnader för bagare redan från 1 april kommer den här sommarens högsäsong inte att kunna ge oss de reserver vi behöver för kommande lågsäsong, och då finns det risk för ytterligare nedskärningar. Jag skulle behövt dra i bromsen för ett halvår sedan för att klara en så snabb omställning till ett kollektivavtal.
 • Att bli satt under press. Trots att vi har avtalsfrihet i Sverige kan fackförbund genom blockader tvinga företag att skriva på. Hur går det ihop? Vi har sett ett par exempel på infekterade konflikter med mindre hantverksbagerier de senaste åren, i båda fallen har det slutat med att facket gått segrande ur striden. (Sök på BAKA och Paus Bagarstuga.) Jag måste säga att representanten från Livs är en trevlig person och vi har haft en bra dialog. Men jag vänder mig emot att det finns ett system som kan tvinga mig att teckna ett fyrkantigt avtal som inte går ihop med hur min verksamhet fungerar.
 • Att bli anklagad för otillbörlig konkurrens. Alla andra bagerier i Falkenberg tillämpar avtalet, och varför skulle Solhaga få vara ett undantag? Ja, vi väljer alla att driva våra verksamheter på olika sätt, och vi har olika förutsättningar. De andra bagerierna i Falkenberg ligger exempelvis i tätbefolkade områden och har ett annat flöde av kunder som passerar. Solhaga är en gårdsbutik ute på landet, dit folk måste ta en omväg. Vi ligger närmare besöksnäringen än bageribranschen och det är en väsentlig skillnad. Lika för alla behöver inte nödvändigtvis betyda att det blir rättvist.

sara_4900

Så vad gör man då i ett läge där man sätts under denna press? När man inte vill ha en konflikt med Livs i gula västar utanför Solhagas dörr, som ju dessutom är dörren till mitt eget hem? Jag har vridit och vänt på de olika alternativen under många sömnlösa nätter den här vintern. Insett att jag måste vara beredd på att ge upp min Solhagamodell och rätta in mig i ledet. Uppsägningen av två bagare gick inte att undvika och var det absolut värsta jag varit med om under hela mitt yrkesliv. Jag känner sorg över att jag inte får driva Solhaga vidare enligt den modell som har varit så framgångsrik för oss. Kollektivavtalet pressar in alla företag i samma mall, på bekostnad av friheten, nyskapandet och kreativiteten som vi behöver mer än någonsin.

Här vill jag betona en mycket viktig sak – att det inte är synd om mig personligen. Jag kan forma om Solhaga till något annat, och fortsätta framåt. Vi växlar ner och blir mindre, satsar mindre på volym och leveranser, och mer på hantverk och utvecklingen av oss som besöksmål. Jag får jobba mer som bagare igen, och det har jag längtat efter.

Men om vi tittar på Solhaga i ett större perspektiv, som en kugge i det stora hjul som ska snurra Sverige framåt är det oroväckande. Regeringen pratar om att skapa jobb samtidigt som den på flera sätt försämrat villkoren för småföretagare. Resultatet på Solhaga och många andra företag blir nu att vi skalar ner, blir mindre benägna att satsa, och att människor till och med förlorar sina jobb. Var det så lyckat egentligen?

Sara Wennerström

vd Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge och Borgmästargården Kafé & Konditori i Falkenberg

70 kommentarer om ”Hur kravet på kollektivavtal kan ställa till det”

 1. Blir både arg och ledsen när jag läser…Fyrkantiga Sverige i ett nötskal…Nej Sara Det ska visst inte vara lätt och att göra rätt på sitt eget sätt funkar inte med detta lands byråkrati..

  Själv blir jag mer och mer rädd för att en gång våga starta något eget..

  Stor KRAM till dig och dina kämpar :) Kommer ner i vår…längtar varje dag / Gizze

  • Sara Wennerström

   Tack Gizze för att du håller på mig. Det hjälper! Kram och vi ses!

   • Kent

    Hej Sara Wennerström!
    Jag tycker du ska göra som Hans-Ove och Lars Erik säger.
    Om du ändå vill jobba på ett sätt som ställer till det just för att facket vill styra, så gör det.
    Antingen att alla anställda blir företagare och F-skatt eller skapa ett AB och dom anställda blir minoritets – delägare.
    ibland så måste man hitta nya vägar och det är bra att du anställer folk och dom får utbilda sig!
    Kram

 2. Erling Karlsson

  Hej på dej din stackare
  Själv blev jag utsatt för Transport som jagat mig ända tills jag sålde mitt vaktbolag, blev stämd på 160 000:- för en anställd som krockat på sin fritid och han var dessutom tjänsteledig, jag gick segrande ur striden med Almegas hjälp men herre Jesus vad detta fackförbund jagade mig i fortsättningen och hotade med ospecificerade skadestånd gång på gång för bagateller, detta är inte seriöst utan bara en maffia rörelse som inte har några som helst sympatier för företagande och entreprenörskap, ge dig inte vi är många förnuftiga ej hjärntvättade människor som står bakom dig…

  • Sara Wennerström

   Så tråkigt, Erling. Jag hoppas på en bra dialog med Livs, det har jag haft hittills. Jag vill bara baka, inte bråka. Hoppas verkligen komma överens på ett fredligt vis.

 3. Anna Isaksson

  Sara, jag måste säga att du är fantastisk. Entreprenörer i alla dess former är mina hjältar och förebilder. Det gör mig så ont att läsa det du har behövt gå igenom och att du inte får driva ditt företag på ett sätt som passar dig och dina anställda. Jag önskar dig all lycka till framöver.
  //Anna

 4. Johan

  Hej,

  ring polis.

  Brottsbalken 4e kapitlet:
  https://lagen.nu/1962:700#K4P1S1

  “.. Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in … någon … med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid ..”

  Med värme

 5. Johan

  Forts.

  Om “Livs i gula västar”

  Brottsbalken 4e kapitlet
  https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1

  “.. Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad … dömes för hemfridsbrott till böter.

  Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen … dömes för olaga intrång till böter.

  Är brott som i första eller andra stycket sägs grovt, dömes till fängelse i högst två år ..”

  Vänligen

 6. Jacob

  Hej!

  Usch! Fy! Å faan!

  Varför!???!!
  Är precis som dig småföretagare och bor i byn strax söder om där du verkar.
  Frugan brukar handla av er emellanåt, bra grejer!
  Vill bara önska lycka till mot denna sk “svenska modellen” som legaliserar utpressning.

  Hoppas allt löser sig till det bättre både för dig och dina anställda!

  Med vänlig hälsning,
  Jacob

 7. Diamantspöket

  Fackförbund var en gång i tiden en organisation som hade till uppgift att ta tillvara de anställdas intressen och agera som en motpol mot maktmissbruk och överdriven kapitalistisk kortsiktighet. Tyvärr har fackförbunden ingenting att säga till om i de sammanhang där bonusar flödar så tydligen ger de sig på småföretag istället. Tänk er att EU skulle rusta upp sin militär för att kunna genomföra ett flera decennium långt krig mot Ryssland men istället använda sina resurser för att utplåna Lichtenstein, på liknande sätt fungerar facket. Man har förberett sig för att slåss med jättelika dinosaurier men föredrar att trampa ihjäl små ödlor.

  (Jag har också drabbats av facket, det kostade mig en del tid, energi och pengar…)

 8. Peter

  Det här är anledningen till att jag inte startar företag i Sverige, förr eller senare knackar facket på och vill tvinga på ett kollektivavtal.

  Jag tycker facket har en viktig roll att fylla, arbetsgivaren är oftast en starkare part och det kan behövas en motvikt, men det borde krävas att minst hälften av de som jobbar på en arbetsplats är fackanslutna innan facket kan kräva kollektivavtal.

  Facket får gärna verka för god arbetsmiljö och tillhandahålla lönestatistik, försäkringar, och juridisk hjälp, men löner sätts bäst av marknaden. Precis som arbetstagare och arbetsgivare kan göra upp om hur många timmar och när arbete ska utföras, så ska de kunna göra upp om betalning.

  Hursom, lycka till med bageriet!

 9. Stefan

  Du skriver bara om dig om dig och om dig igen. Men inte ett ord om dina anställda som tydligen far mindre betalt än sina kollegor när jag läser att du inte klara av att betala OB mm som ett kollektivavtal kräver. Du skriver även att du fick säger upp två bagare – men du har ju inte tecknat kollektivavtalet än – så det kan har knappast med det att göra. Och din förhoppning om att kommer överens om med facket är i själva verket bara en fordran av dig att facket skall gå med på DINA villkor och inget annat.

  • Sara Wennerström

   Hej Stefan! Denna text handlar om mig, absolut, och därmed också om mina anställda för vi är ömsesidigt beroende av varandra. Men den handlar om mig i ett större perspektiv, för jag är bara en av många. Det är alltså inte specifikt MIG det är synd om alls.

   Nej, det stämmer att jag inte har tecknat kollektivavtal än. Men som företagare är det mitt jobb att alltid räkna minst ett år framåt med de kostnader jag måste ta höjd för. Och i detta fall kan alltså ett avtal träda i kraft redan om två månader. Med tomma lador efter alla investeringar och annat som hände förra året, så kommer jag inte att ha råd att ha så många bagare anställda, det är flera månader till högsäsong. Däremot kommer jag nu att kunna betala de två bagare som är kvar precis vad som står i avtalet.

   • Stefan

    Men du glömma att nämna att de högre kostnader beror på att du skall betala avtalsenliga löner – löner som de flesta andra som jobba på andra bagerier eller i restaurangbranschen redan har och även dina anställda mer än väl förtjäna – och kan du inte betala det så gör du ett dålig jobb som företagare och ser bara på din egen vinst.

    • Sara Wennerström

     Jo, men jobbet som bagare på Solhaga var ju inte ett vanligt bagarjobb, den innehöll en mängd andra arbetsuppgifter. Och den här varianten har varit uppskattad, särkilt av dem som en gång vill starta eget och få en inblick i hela verksamheten. De tyckte helt uppenbart att villkoren hos mig var tillräckligt bra för att jobba här. Och som sagt – de som är kvar kommer att få avtalsenliga löner.

     Och det där med att jag “bara skulle se min egen vinst”. Det är min skyldighet att ha vinst. Vinst är trygghet för alla inblandade. I höstas till exempel, då gick oturligt nog flera maskiner sönder samtidigt, vi fick lägga 70 tkr på att laga dem. Det är sådant som vinst används till. Själv kan jag till exempel inte ta ut någon avtalsenlig lön för det arbete jag lägger ner, men jag tycker ändå att det är värt det. Det finns ingen girighet här, hur mycket du än letar.

     • Stefan

      Så du menar för att man även utför andra arbetsuppgifter skall man ha sämre betalt och sämre eller ingen OB – det spelar ingen roll att man jobba till exempel på helgerna när de flesta andra är lediga och kunna umgås med sina familjer – skall man då inte far samma lön som de andra som jobba helg? Är dina anställda bagere mindre värd för att de hjälper din verksamhet och utföra även andra uppgifter?

  • Hasse

   Konstigt att hon skriver om sig själv Stefan ? Kanske du skall läsa fler gånger och försöka förstå vad hon skriver. Om den som är bagare på hennes företag dessutom gör annat än bara baka så kanske det inte går att jämföra rakt av med ett bageri med annan typ av verksamhet. Det är ju heller inte ett tvång att ha sökt den tjänsten ? Om du går till en arbetsplats får reda på förutsättningar och lön och därefter tackar ja till det så kan jag knappast tycka synd om den personen. Men den vänstersocialistiska myglarmentaliteten skall väl ha rätt här också ? Jag kan inte komma på något annat tillfälle i vårt samhälle där det skulle vara ok att påtvinga någon en sak som man enligt lag inte är skyldig till ?

   • Stefan

    Precis som du skriver att hennes anställda kan välja att jobba för henne och sen far sämre villkor – hon tvinga ju inte dem att arbeta för henne så är det fritt fram för henne att tacka ja eller nej till kollektivavtalet — ingen tvinga på henne det – bara att hon precis som sina anställda som skriver under avtal hos henne måste då räkna med att far sämre villkor – dvs åtgärder från facket som strider för att alla skall ha samma rättigheter men även samma skyldigheter. Men verkligheten ser ju helt annorlunda ut och om du läser detta flera gånger så kommer du förhoppningsvis att se orimligheten i din resonemang.

 10. Anders Hedlund

  Vilket underbart jobb du lagt ner och vilken underbar arbetsgivare du verkar vara. Det blöder i mitt hjärta när jag läser detta som du nu råkar ut för. Jag har själv jobbat fackligt och då för Kommunal. Där var bl.a. mitt jobb som regionalt fackligt ombud att åka runt och diskutera med små arbetsgivare (stora bondgårdar bl.a.) om att skriva kollektivavtal. Jag informerade dessa om fördelar med kollektivavtal. Men om nån inte ville skriva det så informerade jag om andra lösningar. Men aldrig att det förekom hot om blockad. Vilket TRAMS från Livs.
  Stå på dig om detta. Jag tycker att kollektivavtal ska skrivas MEN om man inte vill göra det som arbetsgivare så är det upp till arbetsgivaren.

  • Sara Wennerström

   Tack för din kommentar Anders, intressant att höra om hur du har jobbat! Jag hoppas att mitt exempel kan leda till en förändring, att det tas fram en variant kollektivavtal eller liknande, som passar bättre för små företag.

 11. Clas Sandvall

  Så länge allt fungerar som det skall kan man tycka att kollektivavtal ej behövs men skulle någonting hända kan kollektivavtal vara bra även för arbetsgivaren.
  Tyvärr finns det fackliga representanter som inte passar för sitt uppdrag.
  De flesta tror att kollektivavtal endast gynnar arbetstagare men även arbetsgivare kan ha nytta av ett avtal om personal problem uppstår och det gör det förr eller senare och då kan problemen bli stora för arbetsgivaren .
  Kollektivavtal talar inte bara om den anställdes rättigheter utan även den anställdes skyldigheter men det vet de flesta inget om som är i mot kollektivavtal.
  Tro mig efter 30 år som chef vet jag vad jag talar (skriver) om.

  • Sara Wennerström

   Hej Clas, du har helt rätt i detta. Hela den här historien är väldigt kluven för mig eftersom jag egentligen tycker att både fackföreningar och kollektivavtal behövs, och har gjort mycket gott för båda parter. Den här debatten kommer kanske inte att göra någon skillnad för Solhaga, men jag hoppas att den kan bidra till utformningen av en lite mer rimlig variant på kollektivavtal eller uppförandekod för små företag.

 12. Per

  Fast varje gång jag läser om sådana här fall så undrar jag varför de inte skriver ett eget kollektivavtal med dina anställda. I så fall blir Livs stridsåtgärder olagliga. Jag har tidigare varit fackligt aktiv.

  • Sara Wennerström

   Intressant idé. Men kräver inte lokala avtal att man har ett centralt avtal i botten?

 13. Clas Sandvall

  Per kan ha rätt i vad han skriver .
  Mitt förslag är att du kollar med någon arbetsmarknads jurist eftersom din firma växer tycker jag du skall göra det fortats möjligt.
  Även om det kostar en slant.

 14. Johan Andersson

  Stefan,
  Man förstår redan efter ditt första inlägg att du röstar på Vänstern och/eller har uppdrag för ett fackförbund.
  Kan det också vara så att du aldrig drivit ett företag själv utan är den gnälliga gubben som bara sitter och klagar i fikarummet varje dag?

  • Herman

   Stefan har aldrig drivit företag. Han är dåligt påläst om vad som gäller från stora fackförbund. Vidare kan han inte reglerna som gäller. Han är utbildad av Facebook & Aftonbladet. Även om företaget har eget avtal/annat förbund kan de större förbunden hävda att du måste teckna avtal med dem och tillämpa deras, inte det andra tidigare, först tecknade. I en rättstvist kan du komma att vinna men detta tar tid och innan du vunnit har du fått sympatiseringssblockad av ex Transport och inga varor så i slutet står du med en rättsvinst på papperet och en konkurs bakom dig. Men om ingen anställd på företaget är medlem så kan förbundet inte heller hävda att deras avtal ska gälla på enskilda individen…

 15. kjell anderson

  Hej Sara
  Stå på dig, jag tycker du gör ett bra jobb, jag tycker att en företagare måste väl kunna få välja själv, och du lägger ner så mycket kärlek och omtanke på anställda.

 16. Ett “lokalt kollektivavtal” med de anställda utan stöd av ett centralt tecknat kollektivavtal tar tyvärr inte bort fackets möjligheter till stridsåtgärder. Ett kollektivavtal kännetecknas av att det är tecknat mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation. För att fredsplikt ska råda måste det lokala kollektivavtalet vara sanktionerat via ett centralt avtal. ett avtal enbart mellan de anställda och arbetsgivaren är inte ett “kollektivavtal”. Det är olyckligt att föreningsrätten inte gäller arbetsgivare, eller att kollektivavtal som tecknats under tvång inte blir ogiltiga. För små företag är det svårt att undgå att teckna kollektivavtal om facket “hotar” med stridsåtgärder. Vi vill att det införs en proportionalitetsregel i rätten att vidta stridsåtgärder mot mindre företag över huvudtaget i lagstiftningen och ett förbud mot sympatiåtgärder, för att skydda föreningsfriheten samt rätten att teckna avtal med vem man vill.

 17. Marie

  Vad jag blir upprörd när jag läser detta. Har själv erfarenheter av olika fackförbund i de bolag vi driver och det verkar verkligen bero på vilket förbund och vilka personer som är inblandade.
  Du verkar ha utvecklat ett fint företag med bra klimat mellan arbetsgivare och anställda där jag uppfattar det som att alla är nöjda. Alla är ju fria att söka de arbeten de vill och om man är tydlig med hur villkoren ser ut när man går in i ett avtal kan jag inte se några problem.
  Vi lever också i ett land med flera olika årstider och därmed olika säsonger för de flesta privata företag vilket borde göra det mer tillämpligt med årsarbetstid istället för veckoarbetstid.

 18. Johan

  Fackliga organisationer har all anledning att revidera sina värderingar och sitt sätt att agera, framför allt vad gäller småföretagande. Annars finns stor risk att de i längden motverkar sitt eget syfte. Facken har gjort mycket bra för många arbetstagare under lång tid, men de tenderar att fastna i en del gamla synsätt. Det är enkelt att säga att alla arbetstagare ska ha avtalsenlig lön. Men det är inte nödvändigtvis applicerbart i varje enskilt fall och det är inte alla arbetstagare som värderar det högst. Även arbetstagare kan känna ett stort engagemang i företaget och vara helt OK med en icke avtalsenlig lön. Du visar tydligt att du bryr dig om och värderar dina anställda. Det finns det tyvärr många arbetsgivare som inte gör, trots att de har tecknat kollektivavtal.
  Jag önskar dig lycka till med ditt fortsatta företagande och är övertygad om att det kommer att gå bra med tanke på ditt stora engagemang och din drivkraft.

 19. Sören

  Hej, Sara!

  Såvitt jag vet är det skillnad på verksamhet som pågår hela året och säsongsarbete. Olika fackförbund har de olika typerna av verksamhet och olika sätt att skriva avtal. I ditt fall bör Livs kunna ordna till det hela och plocka fram ett avtal som passar din verksamhet.

  Om du är medlem i en arbetsgivarorganisation bör du kunna tala med dem och se till att din organisation tar kontakt med Livs centralt för att få till stånd en uppgörelse som passar den verksamhet du har.

  Ingen a-kassa vill ha onödiga arbetslösa att ta hand om så det borde vara möjligt att få dessa herrar att ta reson i ditt fall.

  Kort sagt – nöj dig inte med att tjafsa med lokala Livs utan gå vidare i hierarkin. Många gånger är de bra att ha att göra med. Finns vissa dispositiva lagar och regler att tala om och som är möjliga att anpassa till din verksamhet.

  Ha de o lycka till… :)

 20. När jag läser alla inlägg som inser jag att det Svenska samhället fortfarande är uppbyggt för stora företag. Jag har läst om ett flertal bagerier som råkat ut för samma press som ditt bageri.

 21. Clas Sandvall

  Om jag inte minns fel måste ett fack ha en medlem på ifrågavarande företag för att kunna kräva ett kollektivavtal.
  Det var så tidigare det vet jag men det kanske är andra regler som gäller nu.

  Rätta mig hjärna om jag har fel.

  • Torbjörn

   Nej, ingen behöver vara medlem. Däremot om någon är medlem i ett visst förbund så blir det det förbundets sak att sköta dialogen.
   Kollektivavtal kan låta jobbiga för arbetsgivaren, men det är det minst dåliga sättet. Dessutom, om arbetstagsrna bildar en lokal klubb, så kan vissa frågor hanteras direkt med personalen. Dock kan man t.ex. Inte sänka löner eller påverka arbetstidsregler m.m.

 22. Men vad är detta! Jag blir så trött på stelbenheten inom facket. Jag beklagar verkligen detta och framförallt är det inte konstigt att facket har tappat sin roll , tyvärr. Lycka till!

 23. Gustav Bergström

  Hade inte det rimliga varit att kontakta Hotell och Restaurang och teckna kollektivavtal med dem? Om du och dina anställda hävdar att de arbetar inom den branschen och är medlemmar i Hotell&Restaurang så borde inte fackförbundet livs kunna bråka. Eller?

  Att helt slippa betala rimliga löner och OB-tillägg är däremot både fel och orimligt. Du kan inte både säga att dina avtal med de anställda är bättre än kollektivavtalen och att du inte har råd att betala avtalsenliga löner.

  • Sara Wennerström

   Hej Gustav, förstår din fundering där. I fallet med Baka fanns det ett avtal med Hotell & Restaurang, men det räckte inte tyckte Livs. De menar att man måste teckna båda avtalen. Jag skulle absolut ha råd att betala avtalsenliga löner om jag fick tillämpa Livs-avtalet när en bagare bakar, och Hotell & Restaurang-avtalet på samma person när hon jobbar i kassan. Men det är juridiskt omöjligt vad jag förstår. Så det som händer här är att den modell vi haft med arbetsväxling inte fungerar, och att jag inte kan bära arbetsgivaransvaret för så många bagare. Bagare får i fortsättningen bara baka, och arbetskraft med andra villkor (hotell & restaurang) får sköta försäljning och leverans. Själv tycker både jag och de anställda att löner och villkor har varit rimliga, annars hade nog inte någon jobbat kvar.

   • Anders

    Hej!
    Kunde du inte valt att teckna avtal med H&R då, för ett avtal hindrar på inget vis att arbetsgivaren betalar högre löner.
    Alla kunde ju varit anställda som servicepersonal, som också har ett visst ansvar för att baka bröd.
    Har du en dialog med de anställda, och förutsättningarna för jobbet är klart från början, så är det ju inga problem.

    Sen är det synd att du vek dig för Livs, låt de stå utanför med sina gula jackor, de kan inte stå på din tomt, eftersom det är privat mark och där bestämmer du vilka som får och inte får vara, utan då får de stå ute vid vägen eller så.
    Tror faktiskt de flesta kunder struntar i om du har avtal eller ej, så länge inte dina anställda har synpunkter på hur anställningen är.

    // Anders

    • Sara Wennerström

     Hej Anders, Livs tillåter nog inte den lösningen. Jag önskar bara nu att alltihop ska vara över, jag vill ha fred och bara baka. Inte bråka. Vill inte att framför allt mina barn ska behöva vara med om en blockad, de har fått utstå tillräckligt på grund av våra jobb (min man är också egenföretagare). :)

 24. Charlie

  Jag är imponerad av din anda Sara!
  Vad jag kan utläsa av inlägget verkar det vara OB-tillägget som bekymrar dig men jag kan inte riktigt se problemet. Som företagare måste jag betala löner och sociala avgifter enligt lag. Jag kan inte, godtyckligt börja tumma på vilka regler och lagar jag gillar eller vill följa. Kollektivavtalen finns ju för vår säkerhet som arbetsgivare och för våra anställdas rättig- och skyldigheter. Jobbar de anställda obekväma tider så ska de ha betalt för det. Att de sen får massage och tillgång till coach på arbetstid är grädde på moset och visar vilken bra arbetsgivare de är anställda hos.

  • Sara Wennerström

   Hej Charlie, jag förstår vad du menar, men i mitt fall är det inte fråga om något godtyckligt tummande på lagen. Problemet är att min verksamhet rör sig i gränslandet mellan olika avtal och att det inte är solklart vilket som ska gälla. OB-kostnaderna i Livsavtalet är högre än vad mina anställda får idag, däremot har de högre grundlön än vad avtalet säger. Vi har försökt hitta en medelväg där olika yrkesgrupper inte ställs mot varandra i den lilla verksamhet vi har. Men som sagt, från och med nu finns det utrymme för den ökade lönekostnaden, genom att jag sagt upp två och jobbar mera själv.

 25. Sebastian

  Hemskt att de ens kan ta till blockadmetoder… Hoppas utvecklingen av Solhaga kan fortsätta ändå.

 26. Hej hjärtat
  Läser om din fantastiska dröm resa och förstår din hunger för vi var lika! Vi byggde upp något med 300% ingen tid till annat och gjorde vår dröm med en sån framgång💖 Så kämpigt men så kul vi har haft! Men med facit i handen så red vi ut stormen!!! Vi skrev aldrig på och har nu arrenderat ut företaget för vi orkar inte mer, detta var droppen! Så psykist och fhysiskt påfrestande. Vi skrev som sagt aldrig på och vi fick ett sååååå stort stöd av kunder och vår fina personal! Dom som arrenderar Paus idag har skrivit på. Som du skriver att det är dock frivilligt! Vi hade mycket stöd från Företagarna, deras jyrist Lise-Lott Argulander wow vilken stjärna! Älskade Sara har du energi och stöd ge inte upp allt du skriver är sååååå sant men ring Lise-Lott och vi hade en dam som heter Rebecca som skrev artiklar!!! Du finner henne på vår sida! Vi hoppas och stödjer dig men du måste vara tuff!! Skriv ner allt som sägs och allt via mail! Lyckan är med dig för vi är många som kräver lag/avtalsändring! Hjärtan med dig Mariha o Rainer Paus

  • Sara Wennerström

   Maritha och Rainer! Blir rörd av att ni skriver till mig, om ni visste hur mycket jag har tänkt på er på Paus Bagarstuga i den här processen fast vi aldrig ens har träffats. Jag har varit i kontakt med Företagarna och Lise-Lotte. Så bedrövligt att ni fick ge upp er dröm, det ska inte hända här. Detta är ju mitt liv och mitt hem. Kanske hjälper denna debatt inte just mig i den här situationen, men opinionen verkar helt klart vara på vår sida att döma av kommentarer och brev som strömmar in. Hoppas på en framtida förändring, en modernisering som gör att små företagare kan teckna avtal som passar bättre, för allas trygghet. För i grund och botten är ju den svenska modellen något bra. Kram på er! <3

 27. Beatrice

  Helt galet! Det är otroligt att fackförbunden fortfarande bara kan se de stora industrierernas stationstänk där varje anställd bara jobbar med en sak och inte klarar av att se den lilla företagaren. Den lilla företagaren måste kunna anställa medarbetare som kan göra flera arbetsuppgifter inom flera olika ramar. En bagare måste kunna baka, stå i kassan, städa toaletter. Detta förstår inte många där ute som inte är företagare eller arbetat på små företag. Att du själv inte tar ut lön är det ingen som slåss för utan du får “skylla” dig själv… kämpa och som många säger gå högre upp. Vi är många som står bakom dig. Du har gjort ett fantastiskt jobb och kommer förhoppningsvis att fortsätta med detta. Liten fundering… Går det inte att omformulera anställningsavtalet så att du bara ska kunna hålla dig till hrf istället? All lycka!

 28. Hans-Ove

  Hej Sara!
  Jag funderade på om inte dina anställda kunde bli egna företagare och jobba hos dig som konsulter. Eftersom du tycks ha erfarenhet av företagande, så skulle du kunna handleda dom, det är ju lite annorlunda att ha enskild firma. Fördelen är ju att man även kan ha en annan anställning också, så kallad F/A skattare, numera heter det bara f skatt.

 29. Lars Erik

  Skapa ett aktiebolag där alla som jobbar blir minoritets -delägare och därmed så har du inga anställda längre ! Ungefär som löäntagarfonderna fast facket iomnte får vara med i sina maffimetoder ! Då har du EU-domstolen bakom dig ! ;)

 30. Martin

  Börja baka gräddtårtan “Fack off” som kunderna kan stödköpa och kasta på fackets blokadvakter utanför :-)

 31. Peter

  Hej, Först så verkar det som facken tro att det är det som SKAPAR jobb ?? Det är drivna entreprenörer som skapar jobb ingen annan ,ingen.Facken behövs och hade ett sunt sätt en gång i tiden, men har i dag fullkomligt spårat ut som en maffia part på arbestmarknaden. Det är den mest o demokratiska instansen i Sverige i dag, då de ICKE fack anslutna enligt dem inte har någon rösträtt på arbetsplatsen. På samma arbetsplats med samma jobb så räknas bara de anslutna. På vår arbetsplats röstade om arbetstiderna, flest röster ville ändra dessa och arbestgivaren köpte detta. Då kom maffian och gjorde en ny räkning av röster , och det var bara de anslutnas röster som räknades. Så då blev det inte en ändring av arbetstiderna. Arbetsgivaren köpte den demokratiska röstningen från ALLA anställda, men inte facket. Så går det till i kommunist Sverige i dag. Det finns MASSOR av företagare som är mycket bra mot sina anställda, facket ser bara till sina egna intressen och har totalt glömt vad de är till för. Facken skapar inga jobb och och inga bra arbetsplatser, det är arbetsgivare som gör detta, glöm aldrig detta

 32. Delat på FB.
  Hur har du öppet? Kan jag boka 15 surdegslimpor till min personal? För hämtning på torsdag eller fredag? Eller måndag?

  Hojta.

  Mvh /

  Junior Walden
  Anderssons Markis AB. VD & ägare
  Egetlager AB. VD, ägare & grundare

  • Sara Wennerström

   Hej Junior, ursäkta att jag missade att svara, det blev så många kommentarer här! Självklart går det bra, vilken dag vill du hämta? Hör av dig på sara@solhagastenugnsbageri.se!

 33. Ali Kader

  Helt sjukt att det får gå till så😡😡😡 finns för dig Sara❤❤❤

 34. Stefan

  Stå på Dig och strunta i fackets tyckande!

 35. Christoffer Westman

  Hej,

  Det är såklart lätt att dras med i känslan av att facket är dumma och förlegade. Framför allt när man har att göra med mysigt bageri som ditt.
  Samtidigt är det viktigt att fundera över alternativen till kollektivavtal?!
  Konstruktiva förslag saknas ofta!!!

  Varför står barbenta Indier i syrabad och trampar tyger? (Jobbar Max 4år, och sen då?)

  Varför mördas Filipinska arbetare som ställer krav på schyssta arbetsförhållanden?

  Varför har vi ekonomiska frizoner i Asien där arbetstagare/slavar jobbar och bor vid sin symaskin med en ledighet på 5 dagar/år?

  Varför strejkar arbetare i större utsträckning i andra länder jämfört med Sverige?

  Svaret är enkelt för den som VILL förstå:
  En stark facklig verksamhet och en fungerande demokrati!

  Vi kan därför inte ha en arbetsmarknad som erbjuder olika för samma arbete. Det skulle ställa oss arbetare mot varandra med ett resultat av att det tillslut är vi som står och trampat tyger i syrabad och/eller träffar våra barn 5dagar/år!

  Hur skulle en fotbollsmatch se ut UTAN regler och UTAN domare?
  Hur skulle en fotbollsmatch se ut MED regler UTAN domare?

  Precis, alla förstår att det hade varit helt omöjligt att anordna en match enligt ovanstående exempel.
  Se dommaren som den fackliga representanten och reglerna som kollektivavtal där arbetsgivaren och arbetstagarens parter har kommit överens om hur matchen skall spelas och vilka regler som gäller för alla…

  Jag kan förstå att det inbland ses som ett problem med regler och avtal, men det viktiga är ändå att förstå varför vi har dem!
  Att vi är del av något större än ett bageri i Slöinge!
  Det är viktigt att förstå varför vi kör mot grönt och inte rött eller gult.
  Skulle vi förhålla oss olika till detta så skulle sannolikt trafikolyckorna öka kraftigt…

  • Sara Wennerström

   Christoffer, jag förstår verkligen vad du menar och jag förstår också mycket väl varför systemet finns. För mig är frågan också större än ett bageri i Slöinge, den här debatten gäller en viktig princip för ALLA Sveriges små företag. Det är lätt för dem som spelar i de högre divisionerna med många lag och många spelare att ha system med betalda domare, organiserat seriespel och så vidare. På min hemmaplan i Slöinge är vi bara sju som spelar fotboll, planen är mindre och vi har tillsammans kommit fram till hur vi löser det bäst när vi är 3 mot 4. Vi har ju alla sett hur fotboll går till i större sammanhang och vi följer reglerna så gott det går. Skulle jag helt plötsligt få för mig att använda händerna på bollen tror jag inte att mina medspelare hade blivit så glada faktiskt, så jag håller mig till fötterna. Ibland spelar vi tennis också, och även där håller vi oss till linjer och rutor precis som i Australian Open. Det blir lite svårt att fortsätta spelet här om vi ska betala en professionell fotbollsdomare för att komma in och döma allt vi gör enligt exakt samma regler som i allsvenskan. Hade du varit med i min match så tror jag att du hade hållit med. Min debatt gäller alltså inte att ifrågasätta hela den svenska modellen, utan om att anpassa den bättre till småföretagens verklighet. Kram Sara (stolt sponsor till både Slöinge GOIF och Slöinge TK)

 36. Peter

  Nu är det inte riktigt rätt jämnföra med Indien och Filipinerna, man kan alltid hitta ytterligheter i så fall. Regler på arbetsmarknaden är inte enbart facket som skapat, det är även erbetsgivaren lika mycket. Men vi har dessa fackliga DOMARE som tar åt sig makten ( se bara på den stora skandalen dessa jetset i handels ) och går alldeles för långt. de har spårat ut. Det är en dold o demokratis organisation som skrämmer människor för att ansluta sig = Maffia. Blir det uppsägning på en arbetsplats så fråntas de ICKE fackligt anslutna turordningen !!!! Är detta ett demokratisk sätt i ett frivilligt samhälle ??? ALLA är lika mycket värda på en arbestplats enligt mig , och arbetsgivarna. Men inte enligt facket, kan inte förstå att detta kan få pågpå i Sverige i dag :

 37. Christoffer Westman

  Varken Indien eller Filippinerna hör till ytterligheterna, det är tyvär normen i många länder.
  Viktigt att nämna då många ser facket som förlegat men då detta faktiskt händer 2017, dvs i nutid.
  I Tyskland, USA och många andra länder kan du dessutom behöva ha flera jobb för att ha råd att leva. Vet inte riktigt om det är vad Sverige och svenska arbetstagare vill?!
  Vi har det fantastiskt bra i Sverige och det måste vi gemensamt värna om.

  Många “antifackliga” borde istället för att klaga på regler och avtal komma med konstruktiva alternativ eller så kan man tex flytta till Ukraina och söka jobb inom transportsektorn. Chaufförerna där har det kanon utan facklig samordning:))
  Titta på England, där står utbildade snickare längsmed vägarna och tigger jobb med mössan i hand.
  Ställ dig frågan varför det ser ut så?!

  Sen är det ju så att arbetstagaren och arbetsgivarens parter är överens om vad som skall gälla på svensk arbetsmarknad. Ändå är det alltid den fackliga verksamheten som måste övervaka så att detta efterlevs, dvs agera “domare”.
  Ställ dig också frågan hur det skulle se ut då, om inte den fackliga verksamheten hade övervakat vad vi är överens om?

  • Dennis

   Snälla Christoffer nu är du väl ute och sned-seglar, din jämförelse med fotboll skulle ju innebära att domaren i matchen skulle vara det ena lagets ledare…
   Facket kan ALDRIG ges en roll som domare då man är partisk på samma sätt som ett fotbollslags ledare.

   Fackrörelsen har gjort mycket bra genom åren men har, som så många andra ger uttryck för här i kommentarerna, numera spelat ut stora delar av sin roll då arbetsmarknadslagstiftningen i Sverige ger ytterst litet svängrum för en arbetsgivare och skulle man gå över gränsen lär arbetsgivaren inte bli särskilt långvarig.

   I detta fallet ter det sig som att de enda som har synpunkter på hur verksamheten bedrivits är Livs centralorganisation, vad arbetstagarna och Livs ev medlemmar anser verkar underordnat.

   Stå på dig Sara, låt inte fack-maffian ta död på ditt engagemang och entreprenörskap

 38. Christoffer Westman

  Och som du säkert förstår och håller med om då är att en arbetsmarknad som enbart styrs av lagar ger än mindre svängrum för arbetsgivare än den som är styrd till viss del av tvåpartsavtal som dessutom förhandlas centralt mellan arbetsgivarens och arbetstagarens parter.
  Lagar har kommit till pga att arbetsgivare många gånger vill göra avstick från våra överenskommelser…

  Med facklig part kan man dessutom förahandla lokala avtal. Viktigt att komma ihåg. På så sätt agerar inte arbetsgivaren diktator utan förhandlar med en “motpart”, vilket på något sätt ändå borde ses som naturligt oavsett politisk ställning.

  Liknelsen med domaren gör jag för att tydliggöra den problematik vi har.
  Nämligen att alla spelare, ledare och publik vet precis vilka regler som gäller på en fotbollsplan. Ändå är det extremt få domslut som det inte protesteras emot.
  Helt plöstligt är alltså inte offsideregeln förstålig?!
  Med tanke på att arbetsgivare sällan eller aldrig slåss för den anställdes rättigheter så är det alltså facket som får klä sig domarens roll och blåsa i visselpipan när någon bryter mot överenskommelser. De finns ingen annan som har den rollen domaren har på planen eller den roll som fackliga företrädare då i jämförelse har på arbetsmarknaden.

 39. Peter

  Christoffer,,, du som många andra verkar vara en sådan som tror och tycker att ALLA arbetsgivare är hemska och bara utnyttjar sin anställda.De anställda är ens största tillgång och en bra anställd vill man aldrig bli av med, Men en enda dålig kan förstöra mycket , men då får man inte göra något alls, Jag har själv varit egen företagare i Sverige med 8 anställda och sett hur facket förstör mer än de gör nytta, för alla på en arbetsplats. När jag står upp för allas lika värde på en arbetsplats med de exempeln jag givit. Så gör facket precis tvärtom !! Och det är lagligt enligt dem.Gör du inte som de säger som kommer ett vite på minst 50 000kr på direkten. Jag ville att alla skulle räknas på samma sätt enligt den verkliga turordningen mina anställda var anställda på. Men inte facket de hade sin egen och den skulle gälla annars fick jag böter. JAG stod upp mot maffian FÖR mina anställdas lika värde , men skulle straffas för detta. Hur kan någon tycka att detta är en bra arbesträtt från fackets sida, det är emot hela samhällets principer. Jag vek mig inte och fick rätt till slut, och mina anställda tyckte att detta var mycket starkt för rättvisan på arbetsplatsen. Men de 50 000kr drog facket aldrig tillbaka, så det kom en räkning från dem som jag fick betala. De var priset för jämnställdeheten på arbetsplatsen. Så din DOMARE har utnyttjat sin roll för mycket allt för länge. Som så mycket annat förmynderi i Sverige som totalt har spårat ut, och gör det omöjligt att vara små företagare i Sverige. Jag slutade med detta för ca 2 år sedan, är min egen nu och kommer aldrig mera ha någon anställd.En arbetsgivare i dag har BARA skyldigheter enligt facket, inga rättigheter alls.

 40. Gustaf Järsberg

  Hej där,
  Jag föreslår att du tar en lokal förhandling med Livs och ser över vad som är “måsten” i avtalet och vad ni kan komma överens om lokalt.
  En del delar i avtalet går att frångå med lokala överenskommelser, men det kan vara svårt att få fram vilka om man inte är expert på avtalet. Be Livs hjälpa dig, dom vill naturligtvis också det ska gå bra för dig och att det blir rätt.

  Med vänlig hälsning, Gustaf på Transport

  • Sara Wennerström

   Hej Gustaf, Jag vet att det går att göra lokala överenskommelser, men jag behöver tyvärr veta exakt vilka för länge sedan om jag ska våga vara kapten på den här sju-miljoners-båten med säsongsekonomi och mycket små vinstmarginaler. Varenda krona spelar jättestor roll i denna lilla verksamhet där hela min familjs och alla mina anställdas privatekonomi står på spel.

 41. Christoffer Westman

  Peter,
  När i min argumentation har jag påstått att alla arbetsgivare är dåliga?!
  Vill påstå att den typen av argument kommer när man som du, inte direkt har några andra BRA argument…

  LAS är också något som man ofta hackar på när man vägrar att se hela bilden. Detta är ju dessutom en lag och svårt att förhandla speciellt om.
  LAS gäller alla, medlem eller ej.
  Däremot kan det finnas utrymme för att komma överens om undantag när det gäller kompetenser så som teknisk kompetens exempelvis. Och därför finns det alltså redan fördelar för arbetsgivaren i LASen också.
  Men likt alla lagar och överenskommelser så finns det alltid de företagare som vill misstolka och/eller frångå dem helt.

  Allas lika värde är också lite diffust sådär.
  Vem avgör allas lika värde, vad är allas lika värde enligt dig och vad är det enligt mig. Men kanske viktigast av allt, hur ser dina anställda på allas lika värde, vad är det för dem??? (Vågar de ha en åsikt?).

  Jag är inte naiv, jag är också medveten om att det finns fackligt aktiva som inte riktigt är på rätt plats.
  Men det fråntar inte fackets rätt att driva sanktioner mot företag som bryter mot reglerar och avtal!

  Vill ockås påstå att det blir svårt att hitta exempel på när facket drivit sanktioner mot företag som sköter sig;)

 42. Anna Lindblad

  Sara, så tråkig läsning. DU är helt fantastiskt som kämpat igenom allt bra ni gjort i Slöinge och Falkenberg. Du är en hjälte! Jag hoppas verkligen det kommer något bra ur detta. All lycka!! / Anna

 43. Mattias

  Tänk om facket kunde ställa sig på alla småföretagares sida, sådana som jobbar för svältlön åt staten.

  Företagare som lägger ned sina liv på att bygga upp sina verksamheter, som aldrig någonsin kostar ett öre i understöd, som med sina inköp av personal, tjänster och material skapar jobb hos sina underleverantörer och som varje månad betalar in moms och skatt så att statens direktörer kan hålla sig med höga löner.

  Vi skulle verkligen behöva en stark fackförening mot vår arbetsgivare staten.

  Var med om en märklig händelse för några år sedan. Jag hade en timanställd med garanti för ett visst antal timmar varje vecka. Avtalet var muntligt, tyckte inte att annat behövdes. Jag var mycket tydlig med att säga “på din lön adderas semesterersättning. Denna betalas ut tillsammans med lönen i samma utbetalning.

  Efter några månader dök vederbörade inte upp på avtalad tid, jag mailade att han var välkommen någon annan dag enligt hans önskemål. Inget svar.

  Semesters skall egentligen betalas ut i klump, man får alltså inte betala ut den tillsammans med lönen. Det där hade den illmariga anställda tagit reda på och såg sin chans till snabba pengar.

  Hans fackombud ringde och var totalt oresonlig. Jag: “Vi får mötas på halva vägen”. Hon: “Vi driver det här om du inte går med på mitt krav.” I princip varje mening avslutades med “Ja, då driver vi det”. Helknäppt. Efter lite trixande så gick hon dock med på att mötas på halva vägen och att jag fick ett avtal om att det inte fanns några fler krav, som hon och arbetstagaren skrev under.

  När jag fått avtalet så betalade jag. Några dagar senare ringde facktanten igen och var mycket upprörd över att jag inte skrivit under och återsänt en kopia på avtalet. Den här gången var hon så oresonlig att jag kände mig tvingad att slänga på luren. Under de 25 år som jag haft mitt företag så har jag bara gjort så ytterligare en gång.

  Jag tyckte att de pris jag fick betala för att bli av med min misslyckade rekrytering var lågt, för jag blev besiken på hans sätt att försöka luras.

  • Sara Wennerström

   Hej Mattias, vilken tråkig historia. Bra att veta, för jag har nämligen också betalt ut semester med lönen ibland, för den anställdes skull! Men det är nog bäst att jag slutar med det tydligen. Det är är just sådant jag är rädd att råka ut för om jag tecknar avtal, det finns så mycket regler att man inte kan hålla reda på dem alla. Och så kan man hamna i klistret fast man försökte göra allt rätt. Facket kan i och för sig också hjälpa till i vissa fall, men du har rätt i att vi skulle behöva ett eget fackförbund. Som kunde se efter vår lön, semester, arbetstider och så vidare. Tanken har slagit mig ganska många gånger under den här tiden som egenföretagare.

 44. Syrran

  När jag jobbade inom bageri och som konditor ett tag var vi med i syndikalisterna. Det var ett bra fack, vi fick självbestämmande i egna anlägenheter och kunde förhanda med chef och närmaste överordnade utan att någon byråkrathäck lade sig i och försökte få oss att förhandla oss till sämre avtal än vi själva träffade lokalt.

  • Sara Wennerström

   Hej Syrran! Det låter ju toppen, jag hoppas på något liknande. Men ordet är just hoppas. Att inte veta exakt vad jag har att räkna med är problemet. Avtalet är något jag binder mig juridiskt till för evig tid, och sedan kan jag bara hoppas på att komma överens med de representanter jag möter i framtiden. Det är inte en jämlik förhandling, när stridsåtgärder och viten kan bli följden för mig.

Kommentera Erling Karlsson